Kako do naročilnice za protezo

Proteze spadajo v  skupino najzahtevnejših  (terciarnih) medicinskih pripomočkov.

 

Za predpis tovrstnega pripomočka na stroške ZZZS   je pooblaščen tim strokovnjakov v URI SOČA: zdravnik specialist fiziater, diplomirani inženir ortotike in protetike, ter  diplomirani fizioterapevt. Vodja tima je zdravnik.  

Izdelovalca pripomočka lahko uporabnik izbira ne glede na predpis med pooblaščenimi izvajalci tudi izven URI SOČA.

 

Smo pooblaščeni in imamo pogodbo o dobavi najzahtevnejših pripomočkov z ZZZS.

V kolikor želite, da vam mi izdelamo protezo, zahtevajte pri predpisu naročilnico za MP v roke.

Predpis in namestitev prve proteze se odvija na oddelku  protetike URI Soča (določbe ZZZS), kjer je urejena celotna rehabilitacija po amputaciji uda, vključno s šolo hoje. Za izdelavo prve proteze imate kjub namestitvi na oddelek  pravico izbire dipl.ing.ort.prot.,oziroma podjetje, ki vam bo protezo izdelalo, seveda pa morate o tem takoj ob sprejemu obvestiti zdravnika, ki vam bo predpisal protezo. Upravičenost, trajnostno dobo, standard pripomočka določa ZZZS v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pooblaščeni zdravnik izda pacientu "NAROČILNICO ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK", ki je osnova za izdelavo proteze v breme obveznega zavarovanja.

 

Kot samoplačnik  nepotrebujete predpisa pooblaščenega zdravnika.