ŽANE JANEZ BOLTEŽAR, dipl.ing.ort.prot

Leta 1991 je diplomiral na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce, smer Ortotika in protetika. Leta 2000, po spremembi visokošolskega sistema, je nadgradil izobrazbo na takratni Visoki šoli za zdravstvene delavce, zdajšnji Zdravstveni fakulteti, smer Ortotika in protetika, in si pridobil naziv diplomirani inženir ortotike in protetike. Opravil je strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.Dodatno se je izobraževal na eni najboljših univerz na področju ortotike in protetike University of Strathclyde v Glasgowu, kjer je pridobil sodobne temelje celostnega gledanja na uporabnika ortopedskih pripomočkov. Redno se udeležuje tako domačih, kot tujih strokovnih izpopolnjevanj, srečanj in sejmov, ter deluje kot aktivni član združenja ISPO.

Prva zaposlitev je bila v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI-Soča, kjer je bil 4 leta vodja oddelka protetike. Poklicno pot je nadaljeval v družinskem podjetju. 

Ukvarja se s protetiko spodnjih in zgornjih udov, ortotiko spodnjih udov, ter ortotiko hrbtenice pri otrocih s posebnimi potrebami. Kot član tima aktivno sodeluje v timu na otroškem oddelku URI Soča. Je avtor nekaterih novih pripomočkov in  izboljšav. Sodeloval je pri protetični oskrbi žrtev vojne iz Bosne, Kosova, Albanije, Gaze in  Libije. 

Aktivno sodeluje z Zdravstveno fakulteto (Univerza v Ljubljani) pri izvajanju klinične prakse študentov.