Zaključila je šolanje na Gimnaziji Poljane. Od leta 1993 je članica našega delovnega tima. Njena skrb so stranke, katerim skuša najti najbolj primeren termin obiska. Ureja vso dokumentacijo vezano na predpis in izdelavo pripomočka.  

KATARINA SLAPAR