TERAPIJA ZA SPODNJE UDE

 

Z uporabo medicinskega pripomočka neposredno omogočimo večjo samostojnost na področju gibanja, zlasti vplivamo na izboljšan vzorec stoje in hoje. V individualni terapiji izvajamo trening priprave na ortozo in trening uporabe ortoze v terapiji. Cilj terapije je vsakodnevna, samostojna uporaba medicinskega pripomočka v domačem okolju.

RNO koncept ( Bobath koncept)

Avtorja koncepta sta Karel in Berta Bobath.

 

Obravnava temelji na individualnem pristopu ter oceni otrokovega stanja. 

 

Pomembna je ocena mišičnega tonusa in ocena vzorca drže in gibanja. Na 

 

osnovi stanja izpostavimo glavne probleme ter določimo  terapevtske cilje, ki 

 

morajo biti realni. Obravnava temelji na prerazporeditvi mišičnega tonusa ter 

 

inhibiciji nepravilnih gibalnih vzorcih drže in gibanja ter facilitaciji 

 

kvalitetnejših gibalnih vzorcev drže in gibanja. Težimo, da otrok /oseba  osvoji 

 

čim kvalitetnejše gibalne vzorce drže in gibanja, ki zmanjšujemo možnost 

 

nastanka dodatnih deformacij in kontraktur ter omogočajo uporabo osvojenih 

 

gibalnih vzorcev v funkcionalni namen.

MNRI - (Metoda nevro - senzo - motorične in refleksne  integracije po dr.Masgutovi)

Avtorica metode je dr. s. Masgutova s sodelavci. Temelji na

 

poznavanju delovanja primarnega motoričnega sistema in njegovemu vplivu na 

 

razvoj in učne procese. Namen je ponovno vzpostavljanje nevro- senzo-

 

motoričnega razvoja in integracije primarnih gibov in  refleksov, koordinacije in 

 

spretnostih, ki jih potrebujemo za normalno delovanje, razvoj in učenje. Cilj je 

 

pridobitev znanj in varnih orodij, ki olajšajo uspešen nevro- senzo- motorični 

 

razvoj.

Za več informacij nas kontaktirajte in si rezervirajte brezplačni termin za posvet z našim protetikom.